Vreemdgelddirect.nl & Vreemdgelddirect.com

Beste Klant,


Graag verwijzen we u voor alle deviezentransacties, evenals Cash to Master, door naar Gold Commodities Forex NV (www.gcfor.eu). Gold Commodities Forex NV doet, zoals dat in het verleden het geval was, beroep op VTS voor de verwerking van de transacties en bijhorend transport.


Team Gold Commodities Forex NVDear Customer,


We would like to refer you to Gold Commodities Forex NV (www.gcfor.eu) for all foreign exchange transactions, even Cash to Master. Gold Commodities Forex NV uses, as was the case in the past, VTS for processing of the transactions and associated transport.


Team Gold Commodities Forex NV